KITAB TAAJUL ARS

ALMAJMU’SYARAH ALMUHADZDZAB

ALMAJMU’SYARAH ALMUHADZDZAB
Resensi kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, karya al-Nawawi
Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi merupakan rujukan fiqh terbesar mazhab al-Syafi-’i secara khusus dan fiqh Islam secara umum. Kitab yang merupakan komentar/syarah atas kitab al-Muhazzab karya Abu Ishaq al-Syairazi (W. 476 H) ini memiliki karakter khusus dibandingkan kitab mazhab lainnya, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensklopedia-ensiklopedia fiqh lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya dikalangan mutaakhiriin pengikut Syafi’i, kitab ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam fatwa, sehingga tidak mengherankan kalau Sayyed al-Bakri al-Dimyathi mengatakan bahwa kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab merupakan rujukan yang lebih diutamakan apabila bertentangan dengan kitab karya al-Nawawi lainnya, seperti al-Tahqiq, al-Tanqih, al-Raudhahdan al-Minhaj.
Kitab al-Majmu’ karya al-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fiqh keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fiqh al-Syafi-’i. Dalam mengutip pendapat-pendapat mazhab, beliau merujuk kepada kitab al-Asyraf dan al-Ijmak karya Ibnu Munzir serta kitab-kitab pengikut mazhab-mazhab itu sendiri.
Cakupan isi kitab al-Ma’mu’ Syarh al-Muhazzab memuatkan seluruh pendapat-pendapat mazhab berserta dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat ini. Disamping itu terdapat juga pentakhrijan hadits-hadits hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fiqh dan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut serta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan hadits, status hadits dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka ( gharib ) dari al-Qur’an dan al-Hadits serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab al-Muhazzab.
Namun, al-Nawawi -rahimahullah- meninggal sebelum menyelesaikan pensyarahan atas al-Muhazzab pada abad ketujuh Hijriyah karena beliau meninggal dunia lebih awal pada tahun 676 H. Syarah al-Nawawi tersebut terdiri dari Juz 1 sampai dengan 9, terdiri dari Kitab al-Thaharah, al-Shalat, al-Zakat, al-Shiyam, al-Hajj dan yang berhubungan dengan qurban, aqiqah, nazar, makanan, perburuan dan penyembelihan. Kemudian masuk dalam bab jual beli dengan penjelasan tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh jual beli, jual beli gharar dan lainnya serta yang membatalkan dan yang tidak membatalkannya, sehingga masuk bab riba. Maka selanjutnya tugas mulia ini diambil alih oleh salah seorang ulama terkemuka, yaitu Taqiyuddin al-Subki, seorang Syaikhul Islam pada masanya (W. 756 H). al-Subki juga tidak sempat menyelesaikannya, maka seterusnya disambung kembali syarahnya oleh al-‘Alim al-Faqih al-Syeikh Muhammad Najib al-Muthi_’iy dengan mengikuti metode dua imam sebelumnya. Akhirnya, terwujudlah kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab yang lengkap disyarah oleh tiga ulama.

Harga = Rp3.859.300

SIRAJUT THOLIBIN 2jilid

SUNANU ABU DAWUD 3 jilid
SUNANU ABU DAWUD 3 jilid
Rp 437.000,00
Kitab baerut Sunan Abi Daud 3 jilid DKI
Hard Cover
Kertas hvs putih
Ukuran 24 x 17,5 cm
Berat 3,5 kg

المنهل اللطيف

حديث الصحيح
الصحيح لغة:ضد المريض ،وإصطلاحا :هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله،من غير شذوذ ،ولا علة قادحة
سروط الحديث الصحيح
١. اتصال السند-بان يكون قد رواه كل رجل من رجاله عن شيخه من أول السند إلي آخره
٢.عدالة الراوي ،ملكة تحمل علي ملازمة التقوى والمروءة .
٣.تمام ضبط الراوي،المراد بتمام الضبط :كماله،
٤.خلوه من الشذوذ،أي :لا يخالف ذلك الثقة من أرجح منه من الرواة
٥.خلوه من العلة،لا تكون فيه علة ،العلة :وصف خفي يقدح في القبول ،وظاهره السلامة
مثال .قول ابن مسعود رضي الله عنه :ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة .رواه مسلم
حكمه
يجب العمل بكل ما صح،يلزم قبول الصحيح،
يوجد في هذا الكتاب ،صف :٥٦
تأليف :العلامة المحدث المحقق السيد محمد بن علوي المالكي الحسني
سعر النسخة :62.000

HIKAYAH SHALIHIN

PENTINGNYA BERADAB KEPADA GURU

Imam Qusyairi rahimahulloh pernah bercerita “Aku belom pernah masuk ketempat al-Ustadz Abu Ali Addaqoq rahimahullah ta’ala pada permulaan kedaţangan ku melainkan dalam keadaan puasa .sebelumnya aku mandi dahulu ,kemudian datang mendekati pintu madrasah .Aku bimbang kemudian kembali dari pintu karena malu untuk masuk langsung sehingga berpapasan dengan beliau .ketika aku memberanikan diri untuk masuk sampai ditengah tengah majelis tiba-tiba aku kehilangan tenaga karena begitu gemetar,sehingga seandainya ditusuk jarum munkin aku tidak akan merasakannya .”subhanallah .
Lanjut kata beliau “ketika aku dduk mendengarkan nasehat-nasehat ,beliau menerangkan sesuai permasalahan yang ada padaku .Aku tidak perlu bertanya langsung kepadanya dengan lisan .ketika diriku hadir dan duduk seperti biasanya,beliau kembali menerangkan permasalahan di hatiku,hal ini tidak terjadi sekali saja ,karean itu sering aku berfikir tentang diriku .seandainnya allah swt mengutus seorang rosul dimasaku ini ,apakah munkin hatiku akan bertambah malu lebih dari rasa maluku kepada beliau,entah berapa kali ,yang jelas keberadaanku bersama beliau setelah mendapatkan wasilah (ijazah)akan tetap menimbulkan rasa malu dihatiku atau tergerak untuk menentang hati,(hal-ihwal)seperti ini sampai beliau wafat ..
Didapatkan dibuku ini halaman :112
Harga :59.000

At-Tibyan

Adab Para Penghafal al-Qur’an

1.Hendaknya ia berpenampilan sempurna dan berperanggai mulia serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang al-Qur’an ..
2.Hendaknya ia menjaga diri dari profesi atau pekerjaan yang tercela.menghormati diri.
3.Tawadhu terhadap orang orang sholeh ..dan masih banyak lagii…

Diriwayatkan dari Abdulloh bin Mas’ud rodhiyallahhu anhu ,ia berkata : Hendaknya penghafal al-Qur’an bangun pada malam hari ketika orang-orang tidur,berpuasa pada siang harinya pada saat orang-orang makan ,bersedih tatkala yang lain gembira,menanggis tatkala orang lain tertawa ,diam tatkala orang lain sedang berdebat ,dan rendah hati ketika yang lain menyombongkan diri..

Paling penting tidak menjadikan al-Qur’an mata pencaharian

Rosulullah saw bersabda :
إقرؤوا القرآن ،ولا تأكلوا به،ولا تجفوا عنه،ولا تغلوا فيه.
“Bacalah Al-Qur’an jangan makan hasil darinya ,jangan melalaikannya ,dan jangan pula berlebih-lebihan terhadapnya”

Terdapat dibuku ini halaman :49

Harga :33.000

Mengapai kemuliaan AHLAQ JUZ 1

ahlak yang baik .

setiap manusia memilki bentuk lahir ,yaitu jasad dan bentuk batin,yaitu ruh dan nafsu .jika bentuk dohirnya indah maka dinamakan hasanul khalqi.jika bentuk batinnya yang indah maka dinamakan hasanul khuluqi ..
jika allah mengumpulkan dua keindahan itu maka allah swt telah menyempurnakan orang tersebut..

rosululloh bersabda :
(ما حسّن الله خلْق رجلٍ وخُلقه فتَطْعمه النارُ أبدا)
arti :Allah swt tidak memperindah bentuk fisik seseorang dan juga pekertinya,kemudian dia memberinya api neraka selamanya.”

Tidak seorangpun yang memiliki dua keindahan kecuali baginda nabi mohammad saw..

al -Qur’an pun memuji beliau..

(وَإِنّكََ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ)

dan sesungguhnya kamu (nabi muhammad saw)benar benar berbudi pekerti yang agung..?

Hasan ibnu tsabits rodhiyallahu anhu berkata :

خلقت مبرءا من كل عيب& كأنك قد خلقت كما تشاء..
Baginda diciptakan terbebas dari segala aib seakan baginda diciptakan sebagaimana kehendak baginda..
didapatkan dikitab ini halaman :6

harga :54.000

Menyingkap Rahasia Dzikir & Do’a dalam Rotib al-haddad

dzikir yang ketiga ..

ربَّنا اغْفِر لَنَا وتُبْ عَليْنَا إنَّك أنْتَ التَّوَّاب الرَّحيْم (٣×)
diriwayatkan At-Turmudzi bin Abu Dawud sebuah hadiat dari ibnu Umar .bahwasanya ROSULULLOH SAW sebelum bangun dari majlesnya membaca seratus kali …
dalam ayat al-Qur’an
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابَ..
“maka bertasbihlah dengan memuji tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya ,sesungguhnya dia adalah penerima taibat..

hikayah:
dalam kitab syarhul Hikam diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang dari bani israilslalu mangerjakn perbuatan dosa,suatu hari ketika sedang berjalan dia ingat akan dosa dosa yang dlu pernah dilakukannya,dia berkata dalam hatinya .allahummaghfir li .kemudian dia mati dalam keadaaan itu,(setelah membaca istighfar )maka dosanya diampuni oleh allah ,sebagaimana disabdakan nabi saw:jika seorang melakukan dosa kemudian dia mengucapkan kalimat tadi,maka allah swt mengatakan hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu bahwa ada tuhan yng bakal menyiksanya bila dia berbuat dpaa….dan memberi ampin apa dia minta ampun .wahai hambaku lakukan sesukamu karna aku telah mengampunimu…

didpatkan dimitab ini hlaman 45

harga :34.000

pengajaran sholat


PERKARA-PERKARA YANG DILARANG DAN YANG TDAK TERLARANG DIDALAM SEMBAHYANG

.Orang yang didala. sembahyang diperintah mengerjakan apa-apa bacaan dan perbuatan sembahyang saja, dan lain dari itu dilarang semuanya ?)
1.)dilarang berkata kata ,walaupun memberi salam atau menjawab
2)dilarang berpaling muka ke kiri dàn kanan
3.)dlarang berjalan jalan
4.)dilarang meniup niup
5.) dilarang berludah

adapun perbuatan dan ucapan yang tidak terlarang didalam sembahyang adalah sepeti…
1.)menjawab salam dengan isyarat tangn
2.)menyuruh duduk atau tunggu dengan isyarat tangan
3.)kalau perlu ,didalam sembahyang sunnat,boleh berpaling muka dan boleh berjalan umpamañya untuk membukakan ada syarat2nya
4.)membunuh umpamanya ular atau kalajengking
5.)kalo berludah boleh disapu tangan
6.)pakai sepatu atau sebagainy

dan didalam berisi tentang do’a do’a sholat …

A .HASAN

terdapat dibuku ini .halaman: 75

harga :20.000